Wie zijn wij

Wie zijn wij

De Stichting Aimon heeft drie bestuursleden:

Bob Molier
is
– voorzitter Stichting Aimon
– hoofdredacteur Montessori Magazine
– coördinator van de 4 Meiwerkgroep Wageningen
– freelance journalist
was
– leraar basisonderwijs, directeur Montessorischool Wageningen
– voorzitter directeurenoverleg Wageningen
– bestuurslid van theatergroep en vrijwilligersorganisatie
– vrijwilliger bij diverse sportclubs

El Akil Ben Messaoud
is
– secretaris Stichting Aimon
– voorzitter CvB basisschool Al Amana Ede
– coach en trainer van bestuurders
– adviseur van profit- en non-profitorganisaties bij vraagstukken rond interculturalisatie
– deelnemer diverse klankbordgroepen en denktanks over maatschappelijke knelpunten
– rijksambtenaar defensie
– mediator
was
– voorzitter Participatie-integratieraad gemeente Ede
– voorzitter Sociaal domein gemeente Ede, afdeling jeugd

Mamoun Loukili
is
– penningmeester Stichting Aimon
– coach, trainer en opleider binnen de Reclassering Nederland
– freelance trainer, coach en adviseur diversiteitsvraagstukken
– docent agogiek (gesprekstechnieken en vaardigheden) aan de Hogeschool Utrecht
– vrijwilliger bij korfbal- en voetbalclubs
– deelnemer burgerinitiatief ‘Salam’ in Overvecht, Utrecht
was
– projectleider doelgroepen met migratieachtergrond bij Victas verslavingszorg
– lid van Raad Toezicht Stichting Al Amal