Waar werken wij aan

Waar werken wij aan

Aimon

  • ondersteunt organisaties in wijken waar jongeren met een migrantenachtergrond problemen veroorzaken
  • denkt mee met organisaties van politie en defensie om agenten en militairen met een migrantenachtergrond te werven en te behouden
  • begeleidt sportinstellingen om mensen met verschillende culturele achtergronden beter met elkaar te leren omgaan. Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen tussen de culturen? Welke menselijke noden en waarden delen wij allen?
  • ondersteunt middelbare scholen die goed willen leren omgaan met diversiteit

Voorbeelden
Aimon helpt een middelbare school in Utrecht om in contact te komen met ouders. Onder begeleiding van Aimon ontwikkelde een groep docenten, ouders en leerlingen een samenwerkingsovereenkomst met als doel: de leerlingen gaan met plezier naar school, voelen zich veilig en behalen goede resultaten. In de overeenkomst staan de verantwoordelijkheden die zowel leerlingen, ouders als docenten hierbij dragen.

Aimon leidt in Ede een project om ouderen met een migrantenachtergrond de deur uit te gaan, meer te bewegen en gezonder te eten. Meer dan andere ouderen leiden mensen uit deze groep aan aan diabetes en dementie. Welzijnsorganisatie Malkander is penvoerder en de Stichting Samenstede (Marokkaans) en ISN Turkse Moskee voeren de projecten uit. Dit project ‘Bewegen naar meer verbinding’ is mogelijk dankzij subsidie van FondsNutsOhra.

Aimon verzamelt voorbeelden waarbij mensen vanuit verschillende culturele achtergronden op goede wijze met elkaar samenleven en samenwerken. Daarbij houdt Aimon ook oog voor  misstanden die er zijn. Insteek: iedereen wil leven in vrede en vrijheid, met een dak boven het hoofd en brood op de plank. We leven dicht bij elkaar. Samenwerken kan je leven mooi maken en Nederland is een land vol kansen.

2017-11-29 S Aimon met Ad van Liempt Doetinchem
Foto: (v.l.n.r.) Bob Molier (Aimon), Ad van Liempt (journalist, auteur, tv-programmamaker), Mamoun Loukili en Akil ben Messaoud (beiden Aimon) in gesprek over sport, diversiteit, samenleven en vormen van publiciteit.

Lees verder:
Hoe werkt Aimon?
Wat zijn de doelgroepen van Aimon en wat hebben met name jongeren nodig?