Doelgroepen

Doelgroepen

Aimon werkt aan meerdere projecten voor en met maatschappelijke instellingen, ouderen en jongeren.

De problematiek van jongeren met een migratieachtergrond is complex: lage sociale status, weinig zelfvertrouwen, schooluitval, werkloosheid, sociale uitsluiting, verkeerde rolmodellen. Om deze jongeren te steunen is het nodig om:

  • hun vertrouwen te winnen en hen te motiveren om mee te werken
  • hun ouders te ondersteunen en te versterken in hun rol als opvoeder en begeleider
  • henzelf en hun ouders te leren om hun eigen verantwoordelijkheid te zien en te nemen
  • goede rolmodellen te tonen
  • de overheid te ondersteunen bij het ontwikkelen van korte- (incidenten) en lange termijnbeleid (waaronder preventie) en bij het kiezen en aansturen van instellingen voor het veldwerk
  • betrokken instellingen elk vanuit de eigen kracht goed te laten samenwerken: alle doel)groepen dragen bij aan gezamenlijke doelen
  • de resultaten te monitoren
  • te voorkomen dat processen voortijdig worden afgebroken